W dniu 29 marca 2008 roku w wydaniu trójmiejskim Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie, w którym Stacja Morska IO UG oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu realizacji projektu ochrony morświnów w Zatoce Puckiej. Pełna nazwa projektu brzmi: „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena) przed przyłowem” i jest on przewidziany na lata 2008-2010. Projekt ten  finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Monika Konkel
31.03.2008r.