Profesor Krzysztof Skóra, założyciel i wieloletni szef Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, który jest dziś patronem tej placówki, ma już także swoją ulicę w Gdańsku i swoje pomnikowe drzewo w Nowej Wsi Lęborskiej.   

12 lutego 2022 r. mija 6 lat od śmierci Profesora. Pod koniec ubiegłego roku miasto Gdańsk wydało decyzję o upamiętnieniu Profesora Krzysztofa Skóry poprzez nadanie Jego imienia nowej ulicy  w gdańskiej dzielnicy Jasień. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił już w 2017 roku ówczesny Radny Miasta Gdańska – Łukasz Hamadyk. Wnioskodawca tak uzasadniał potrzebę nadania imienia Krzysztofa Skóry nowej gdańskiej ulicy: „Profesor Skóra, twórca fokarium, wraz ze swoją ekipą dokonał czegoś niemal niemożliwego. Dzięki wieloletnim staraniom odradza się systematycznie populacja fok, zwierząt skazanych na wymarcie, jednego z symboli Bałtyku.”

To tylko najbardziej spektakularny przykład działalności Profesora. Krzysztof Skóra był wspaniałym  ambasadorem Morza Bałtyckiego, dbając o jego stan i konieczną ochronę poprzez propagowanie wiedzy o każdym niemal aspekcie jego funkcjonowania i zależności tych funkcji od działań człowieka.

Od ubiegłego roku Profesor Krzysztof Skóra jest też patronem sędziwego dębu rosnącego w Nowej Wsi Lęborskiej. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie wolontariuszy z Błękitnego Patrolu WWF, którego Profesor był pomysłodawcą i mentorem. Dąb szypułkowy ma ponad 165 lat. Dzięki wolontariuszce z Patrolu do rady miejscowej gminy został złożony wniosek o ustanowienie pomnika przyrody, a w jego konsekwencji  Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska w dniu 30 sierpnia 2021 roku ustanowiła pomnikiem przyrody „drzewo gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o nazwie “im. prof. Krzysztofa Skóry”, o obwodzie pnia 413 cm (na wysokości 130 cm) i wysokości 16 m, rosnące na działce nr 116 obręb Kębłowo Nowowiejskie, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Lęborska.” W ten sposób Profesor Krzysztof Skóra stał się opiekunem sędziwego drzewa.

Cieszy nas bardzo fakt, że Profesor wciąż inspiruje kolejne pokolenia przyrodników i miłośników przyrody – mówi dr Iwona Pawliczka, kierująca Stacją Morską i wieloletnia współpracowniczka Profesora. – Teraz jest również patronem kolejnych miejsc, które będą przywracać pamięć o tym niezwykłym człowieku.

Po raz pierwszy imię Profesora Krzysztofa Skóry zostało nadane decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2016 r. Stacji Morskiej w Helu – placówce terenowej Instytutu Oceanografii UG, którą Profesor stworzył i kierował od samego początku. Dzięki wysiłkom Profesora i jego załogi udało się stworzyć przede wszystkim ośrodek badawczo-edukacyjny na brzegu Zatoki Puckiej, jego popularną część – fokarium, ośrodek rehabilitacji fok, Dom Morświna, a także w części zrealizowaną koncepcję Błękitnej Wioski. Jego zaangażowanie i praca na rzecz przyrody Bałtyku zainspirowała kilka pokoleń naukowców i przyrodników.

Profesor nie tylko inspirował naukowców i przyrodników, uczył czuć i rozumieć morską przyrodę także tych, którzy nie do końca byli świadomi jej znaczenia – dodaje Pawliczka – Uczył nas wszystkich szacunku do morskiego świata i tego, jak możemy go najlepiej poznawać i nie szkodzić. Profesor otwierał oczy swoich słuchaczy na istotę codziennych decyzji, na potrzebę wspólnego działania i na wartość dobrego zarządzania ochroną morskiego środowiska. Jego słowa zapadły w pamięć wielu jego słuchaczom i wiele osób wciąż wspomina spotkanie z Nim jako niezwykłe.