Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zbiera wszystkie raporty o zaobserwowanych, znalezionych i złowionych morświnach, telefony dyżurne (czynne 24h):

(058) 675-08-36  lub  0601-88-99-40.

Konto finansowej pomocy ratowania morświnów w imieniu
Stacji Morskiej IO UG w Helu prowadzi:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

Wpłaty można kierować na rachunek bankowy:

BZ WBK S.A. I/O Gdańsk
konto: 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841
z dopiskiem “Morświn”