Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest głównym sponsorem projektu  pod nazwą  „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena)przed przyłowem”. Zgodnie z zawartą umową finansowanie obejmuje okres trzech lat i wynosi ok. 87% planowanych kosztów realizacji projektu.

Innowacyjny projekt ochrony morświnów Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zyskał akceptację Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarówno w części dotyczącej bezpośrednio ochrony jak i w części informacyjno-edukacyjnej. Dzięki przyznanej dotacji Stacja Morska zakupi m.in. urządzenia akustyczne do wykrywania morświnów w rejonie Zatoki Puckiej oraz pingery – urządzenia odstraszające morświny, których zastosowanie pozwoli na ochronę morświnów przed przyłowem. W ramach dotacji zostanie również zakupiona łódź motorowa, która umożliwi obsługę ochronnej bariery akustycznej oraz inne prace związane z realizacją projektu.

Dotowanie części informacyjno-edukacyjnej pozwoli na przeprowadzenie szerokiej akcji utrwalającej w świadomości społeczeństwa wizerunek bałtyckiego morświna i potrzebę jego ochrony. Szczególne znaczenie będzie miała mobilizacja i pozyskanie do współpracy ludzi związanych z morzem: przede wszystkim rybaków i żeglarzy, ale także turystów, mieszkańców wybrzeża i konsumentów ryb.

Dzięki przychylności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stacja Morska UG  może promować sponsorowany projekt w nowatorski sposób poprzez m.in. wyróżnienie rybaków łowiących metodami przyjaznymi dla morświnów specjalnie oznakowanymi skrzynkami na ryby oraz rozpowszechnienie wśród społeczeństwa (na targach i okolicznościowych imprezach dedykowanych morskiej gospodarce i ochronie przyrody): filmu, folderów, ulotek, plakatów  a także konserw rybnych (!), które zawierać będą wyłącznie  ryby złowione bezpiecznymi dla morskich ssaków metodami.