Na początku roku informowaliśmy o pojawieniu się delfina butlonosego, Tursiops truncatus w okolicy Władysławowa i Przystani Rybackiej w Babich Dołach. Udokumentowano obecność jednego osobnika, choć relacje niektórych świadków wskazywały na dwa, a nawet trzy (!) delfiny.

Następne sygnały o obecności tych ssaków nadeszły z Łotwy, gdzie udokumentowano obserwację butlonosa. Niektóre obserwatorzy także i w tym przypadku wspominali o dwóch osobnikach. Nie udało się nam jednak dotrzeć do dokumentacji, gdzie widoczne są dwa delfiny jednocześnie. Nie ulega jednak wątpliwości, że przynajmniej jeden był obserwowany w okolicach Rygi od 11 stycznia.

Butlonos w Zatoce Ryskiej – 27 luty br.

Delfin towarzyszył jednostkom pływającym, bawił się i często wyskakiwał z wody. Zarejestrowano także jego żerowanie. Dlaczego upodobał sobie okolice Rygi i ujścia Dźwiny? Tego nie wiemy, choć fakt obserwacji jego żerowania, może świadczyć, iż znalazł w tym miejscu odpowiednią ilość preferowanego przezeń pokarmu (ryb). Ostatnia pewna obserwacja z tamtego rejonu miała miejsca 24 marca br.

Żerujący delfin butlonosy – Zatoka Ryska

Od 8. do 17. kwietnia odnotowywana była obecność innego delfina w Bałtyku Właściwym, a dokładniej w porcie w Kilonii. Dokumentacja foto-wideo wykazała, że jest to delfin zwyczajny Delphinus delphis.

Delfin zwyczajny w porcie w Kilonii – 12.04 br.

Można było się spodziewać, że któryś z obserwowanych, nietypowych dla Bałtyku, gatunków waleni zechce odwiedzić także nasze wybrzeże. Informacja o obecności delfina w Polskich Obszarach Morskich nadeszła 25 kwietnia. Zauważyła go załoga holownika serwisującego sprzęt do refulacji plaż, ok 600 metrów od brzegu, na wysokości ruin kościoła w Trzęsaczu (gmina Rewal). Spotkanie udało się udokumentować. Nadesłane zdjęcia wskazują, iż jest to prawdopodobnie delfin butlonosy. Czyżby osobnik z Zatoki Ryskiej udał się w podróż powrotną w kierunku Morza Północnego? Jeśli tak, mamy nadzieję, że uda mu się bezpiecznie dotrzeć do rodzinnych stron.

Obserwacja niedaleko na wysokości Trzęsacza – 25.04 br.

W miejsce obserwacji udali się zawiadomieni wolontariusze ,,Błękitnego Patrolu WWF” wyposażeni w sprzęt optyczny, jednak delfin już się nie pokazał. Załoga, która zaobserwowała ssaka, poinformowała nas telefonicznie następnego dnia, iż delfin podążał za ich jednostką aż do Ustki, gdzie oddalił się i już nie pokazał.

Delfin wygląda na zdrowego i w dobrej kondycji

Obecnie mamy do czynienia z niecodzienną sytuacją, gdy w obrębie Bałtyku Właściwego przebywają przedstawiciele dwóch gatunków delfinów. Czy odwiedzą okolice polskiego wybrzeża? Jaki będzie ich los? Właściwie zagrażają im te same niebezpieczeństwa, co rodzimym dla Bałtyku morświnom. Jeśli będą miały szczęście (nie wpadną w sieci rybackie i nie znajdą się polu oddziaływania szczególnie silnego hałasu podwodnego), to powinny przetrwać. W Bałtyku są zasoby ryb odpowiednie dla tych ssaków.

W przeszłości obydwa gatunki delfinów były już odnotowywane u naszych brzegów. W ostatnim czasie butlonosy zaobserwowano w latach 2015 (delfiny te później krążyły po Bałtyku przez kilka miesięcy) i 2016. Delfiny zwyczajne natomiast były widziane w 2007 r.1, wtedy dwa osobniki wypłynęły z Bałtyku po kilku miesiącach pobytu.

Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem, czyli Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), wszystkie gatunki waleni, które znajdą się w obrębie Polskich Obszarów Morskich są objęte ścisłą ochroną.

Wszelkie doniesienia dotyczące obecności ssaków morskich w polskiej części Morza Bałtyckiego, które wzbogacą dotychczasową bazę danych, prosimy zgłaszać, dzwoniąc na numery telefonów Stacji Morskiej czynne całą dobę: 58-675-08-36 lub 601-88-99-40, wysyłając e-maila na adres:  hel@ug.edu.pl lub powiadamiając Błękitny Patrol WWF” tel. 795-536-009.

 

Oprac. Michał Bała

 


Przydatne linki:

http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2007/delfinynadal.htm

http://www.hel.ug.edu.pl/aktu/2007/niezwyspotk.htm

http://www.hel.ug.edu.pl/aktu/2007/terazunas.htm

http://www.hel.ug.edu.pl/aktu/2007/delnazach.htm

https://dabasdati.lv/en/article/vai-sakusies-afalinu-invazija?fbclid=IwAR3-3fALx-AoDbdRDa7XSFxbIfiKH9GeoywCBusr5qnEzfNBtZKkYqyhOcI

https://dabasdati.lv/en/observation/t641vkrqibru99hp4co2ir3nn5/?fbclid=IwAR2_7KoAxkuJVfM6Ore8FRuWRlrSB0JdWrX8IfhjCq6vjBH-AIZEpr1pCDQ

 

Tags: ,