10.01.2006, Warszawa

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła (m.in.):

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek o odstąpienie od złożonego wniosku o ustanowienie trwałej derogacji w odniesieniu do przepisów rozporządzenia Rady (WE) 812/2004 z 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych połowów waleni w rybołówstwie oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 88/98.

Wniosek w sprawie przyznania trwałej derogacji jest bezzasadny, z uwagi na zastosowanie w rozporządzeniu Rady (WE) 2187/2005 z 21 grudnia 2005r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund, poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) 1434/98 i uchylającym rozporządzenie (WE) 88/98 zapisu, który umożliwia kontynuowanie polskim rybakom połowów łososi.

(Żródło: http://www.kprm.gov.pl/archiwum/1937_15419.htm)