W dniach 29-30.09.2011r. w ośrodku Fjord&Baelt w Kerteminde w Danii odbyło się trzecie spotkanie robocze realizatorów projektu SAMBAH.

Spotkanie poprzedzone było dwudniowymi obradami grup roboczych projektu do spraw analizy danych uzyskanych z urządzeń hydroakustycznych C-POD rejestrujących kliki (dźwięki wydawane przez morświny) oraz grupy zajmującej się przygotowaniami badań uzupełniających, takich jak pozyskiwanie i analiza danych z nadajników satelitarnych, umieszczonych na płetwie grzbietowej wolno żyjących morświnów, rejestrujących kierunek i prędkość, z jaką poruszają się te zwierzęta. czy testowanie czułości urządzeń C-POD poprzez odtwarzanie sekwencji klików i określanie maksymalnej odległości, z jakiej C-PODy rejestrują dźwięki. Doświadczenia te prowadzone będą na wszystkich stacjach SAMBAH, w Polsce testy urządzeń C-POD przewidziane są na rok 2012. Wyniki powyższych badań stanowić będą uzupełnienie do analizy danych akustycznych pozyskanych z C-PODów.

W trakcie spotkania ustalono, iż do analizy danych akustycznych użyty zostanie nowo powstały klasyfikator (filtr wyszukujący wśród nagranych dźwięków te, które wydane zostały przez morświny), który bazuje na zebranych detekcjach morświnów podczas realizacji projektu “Czynna ochrona morświnów przed przyłowem”. Wykonawcy projektu SAMBAH zgodzili się, iż będzie to klasyfikator wyjściowy, który, wzbogacony o informacje o charakterystyce akustycznej innych rejonów badań SAMBAH, zostanie zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb projektu. W celu dokonania potrzebnych modyfikacji powołano podgrupę roboczą, w której skład wchodzą przedstawiciele Polski, Szwecji i Danii.

Spotkanie posłużyło również do zaprezentowania postępów w realizacji projektu u poszczególnych beneficjentów oraz wymienienia się doświadczeniami zdobytymi podczas pierwszego serwisowania sprzętu. Pierwszy etap projektu i nabyte podczas niego doświadczenia poszczególnych partnerów umożliwi udoskonalenie metodyki i logistyki pracy w terenie. Między obradami uczestnicy mieli okazję obejrzeć trening z udziałem fok i morświnów, które przebywają w ośrodku, a nawet mieć z nimi bezpośredni kontakt.

Wspaniałym zakończeniem spotkania była wycieczka terenowa, podczas której w pięknej scenerii piaszczysto-klifowego duńskiego wybrzeża uczestnikom udało się zaobserwować morświny żyjące na wolności.

Kolejne spotkanie realizatorów projektu SAMBAH przewidziane jest na drugą połowę marca 2012.

Tekst i foto: Monika Kosecka