15 kwietnia 2013 r., w Gothenburgu odbyły się warsztaty poświęcone efektom projektu SAMBAH w kontekście niezbędnych działań ochronnych na rzecz bałtyckich zasobów morświna. Projekt wkroczył w ostatnią fazę badań terenowych. Spotkanie adresowano do zarządzających i eksploatujących zasoby oraz przestrzeń naszego morza. Koordynator projektu SAMBAH, profesor Mats Amundin przedstawił zgromadzonym założenia realizowanych badań.

Dyskutowano na temat potencjalnego spożytkowania uzyskanych danych na potrzeby planowania i użytkowania przestrzeni morza, prowadzenia połowów, na inwestycje realizowane w środowisku morskim oraz zarządzanie tego rodzaju ludzką aktywnością i jej wpływem na stan zasobów bałtyckich morświnów. Poruszono również kwestię podwodnego hałasu, jako poważnego źródła zanieczyszczenia środowiska morskiego, oraz sposobu minimalizowania jego niebezpiecznego wpływu na te zwierzęta. Kolejnym dyskutowanym temat były ewentualne interakcje podejmowanych działań ochronnych wobec morświnów a rybołówstwem oraz problem monitoringu rozmieszczenia ich zasobów a tworzeniem obszarów dedykowanych ich ochronie, co powinno prowadzić do wypełnienia spoczywających na krajach Unii Europejskiej zobowiązań wynikających z jej dyrektyw.
Warsztaty odbiły się szerokim echem w szwedzkich mediach. Wywołała je notatka prasowa projektu SAMBAH, którą realizatorzy projektu przekazali prasie, radiu i telewizji.

Tekst i foto: Krzysztof E. Skóra