W dniach 2 i 3 kwietnia 2012 roku w Łebie odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. interakcji morskich ssaków z rybołówstwem w ramach tworzonych planów ochrony foki szarej i morświna. Tak jak na poprzednim spotkaniu i tym razem na sali obecni byli rybacy oraz organizacje pozarządowe, naukowcy, przedstawiciele administracji państwowej reprezentowanej przez delegatów z resortu rolnictwa i środowiska.

Pierwszy dzień poświęcony był uzupełnieniu informacji na tematy, które poruszono na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 21 i 22 lutego 2012r. w Sobieszewie. Przedstawiono prezentacje dotyczące: zarybień oraz stanu ryb łososiowatych w Bałtyku, ekologicznych aspektów Wspólnej Polityki Rybackiej i Funduszu Rybackiego, znaczenie badań parazytofauny dorszy z południowego Bałtyku, nicieni Anisakidae w Bałtyku oraz alternatywnych narzędzi połowu wykorzystywanych w wodach Szwecji, szczególnie w kontekście zastąpienia nimi wycofanych z użytku pławnic. Na zakończenie pierwszego dnia zaprezentowano film dotyczący stosowania pingerów.

 

Drugi dzień poświęcony był na dyskusję oraz pracę nad rekomendacjami do programów ochronnych ssaków. W tym celu uczestnicy spotkania omawiali w grupach tematy dotyczące: monitoringu przyłowu ssaków, alternatywnych narzędzi połowu oraz stosowania pingerów. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę testowania alternatywnych narzędzi połowu w polskiej części Morza Bałtyckiego, jak również stosowania nowych technik przy monitorowaniu połowów. Uczestnicy spotkania wypracowali porozumienie co do sposobu realizacji tych działań.

Więcej o zrelacjonowanym spotkaniu oraz prezentacjach:
http://baltyk.mediatorzy.pl/pl/baltyk

Tekst: Wojciech Górski
Foto: Mediatorzy.pl