Ochrona różnorodności biologicznej środowiska morskiego ma zapewnić naturalne zróżnicowanie zasobów genetycznych, przetrwanie gatunków i siedlisk morskich, a przez to utrzymać atrakcyjność i możliwość spełniania wielofunkcyjnej roli tego akwenu – ekologicznej, socjalnej i gospodarczej.

Takiemu podejściu do ochrony przyrody na lekcjach biologii nie poświęca się zbyt wielkiej uwagi, dlatego powstała inicjatywa, która ma za zadanie zmienić tę sytuację.

Dnia 23 października 2009 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla nauczycieli biologii w szkołach gimnazjalnych nt. bioróżnorodności Morza Bałtyckiego oraz sposobów jej ochrony.

W pięciu wykładach zostały poruszone tematy dotyczące charakterystyki Morza Bałtyckiego oraz jego różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem ssaków morskich. Omówione zostały również główne powody ginięcia gatunków w Bałtyku oraz przyczyny i skutki eutrofizacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, Grupa LOTOS S.A. oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Do współpracy przyłączyło się 65 nauczycieli z województwa pomorskiego oraz 1 z województwa kujawsko-pomorskiego reprezentujących 68 szkół gimnazjalnych. Celem szkolenia było poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy nauczycieli na temat naszego morza.

Kolejnym etapem projektu będzie konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim i jego zasobach dla uczniów szkół gimnazjalnych, w których pracują szkoleni wcześniej nauczyciele. Przeprowadzony zostanie on na bazie zdobytej i przekazanej uczniom wiedzy. Zadaniem każdego uczestnika szkolenia będzie przeprowadzenie eliminacji szkolnych, na drodze których zostanie wytypowany uczeń, który będzie reprezentantem szkoły w organizowanym konkursie międzyszkolnym. Konkurs międzyszkolny odbędzie się 12 marca 2010 roku w Gdańsku.

Tekst: Klaudyna Sergot
Foto: Kamila Kęćkowska