Efektywna ochrona gatunku jest możliwa wyłącznie, gdy chce tego dostatecznie wielu.
WWF i Stacja Morska UG zjednoczyły siły na rzecz odtwarzania i ochrony zagrożonych gatunków bałtyckich ssaków. Stworzyliśmy nowy projekt, który uzyskał wsparcie z  Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Podzieliliśmy się rolami i przystąpiliśmy do pracy.

Formalnie projekt nazywa się „Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce”, ale w skrócie nazywany go „Ssaki Bałtyckie”. Oprócz nas, uczestniczy w nim także Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród zaplanowanych na najbliższe 4 lata działań są prace dotyczące monitoringu występowania tych zwierząt, rozwijanie technik weterynaryjnych wobec osobników rehabilitowanych i hodowanych, inwentaryzacja zagrożeń w kluczowych siedliskach, prace z zakresu informacji i edukacji społeczeństwa, a także przygotowanie planu ochrony dla fok szarych i morświnów.

Projekt rozpoczęto od wydania dla wszystkich zainteresowanych pomocą bałtyckim ssakom poradnika w którym piszemy jak postępować w przypadku spotkania na brzegu morza foki lub morświna. Zawiera on także małe kompendium wiedzy o tych gatunkach. Przeprowadzono już także kilka akacji propagujących projekt, uruchomiono został serwis internetowy. Od stycznia 2010r. działać będzie tzw. „Błękitny Patrol” – czyli nasze „siły szybkiego reagowania”. Będzie to grupa co najmniej 40 wolontariuszy, którzy raz w tygodniu będą patrolować określone odcinki naszego wybrzeża w poszukiwaniu żywych lub martwych zwierząt.

Mamy nadzieję, że za parę lat w sposób naturalny i bez zdziwienia będziemy spotykać na plażach polskiego wybrzeża foki szare, a bałtyckie zasoby morświna przestaną być krytycznie zagrożone wyginięciem.

Podstawowym źródłem komunikacji i informacji na czas realizacji projektu będzie nowa strona internetowa: www.ssakibaltyckie.wwf.pl .  Nadal też działają i będą funkcjonować po zakończeniu projektu strony: www.fokarium.pl i www.morswin.pl .

 (Kliknij na obrazek powyżej, aby połączyć się z tą stroną)