W Sztokholmie obraduje grupa robocza przygotowująca nowy międzynarodowy projekt dotyczący ochrony bałtyckich morświnów – MAMBO 1. Bazując na wynikach projektu SAMBAH 2 (LIFE +) i innych badaniach, w nowym projekcie eksperci ze Szwecji, Danii, Niemiec, Finlandii i Polski będą się starali znaleźć praktyczne sposoby lepszego zarządzania ochroną gatunku, a szczególnie szukać sposobów na wdrożenia metod redukcji nadmiernej śmiertelności tych zwierząt w naszym morzu.

  1. Management Actions and Conservation Measures for the Baltic Sea Odontocete
  2. Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise