Morskie obszary Natura 2000 – systemu ochronnego Unii Europejskiej – w kontekście zarządzania rybołówstwem były tematem obrad sympozjum, jakie Federalna Agencja do Spraw Ochrony Przyrody zorganizowała z Niemieckim Muzeum Oceanograficznym. Ponad 100 przedstawicieli z 14 krajów i z Departamentu Morskiego Komisji Europejskiej w dniach 3-5 listopada 2008r. obradowało w nowym, stralsundzkim OZEANEUM, przekazując swoje doświadczenia na tle rezultatów projektu EMPAS.
Na spotkaniu obecni byli nie tylko naukowcy – głównie biolodzy i ekolodzy morza, ale także  przedstawiciele ministerstw rybołówstwa i ochrony środowiska, organizacji rybackich oraz pozarządowych organizacji pro-ekologicznych.

(kliknij na miniaturki, aby je powiększyć)

Wiodącymi problemami, nad którymi dyskutowano były sposoby typowania obszarów ochronnych, metody zarządzania w nich działalnością ludzką, zasady wykonywania w ich granicach połowów ryb, sposoby monitoringu tej działalności. Podkreślano stały spadek zasobów ryb gospodarczych w różnych częściach Europy i wskazywano jednocześnie, że obszary takie mogą pomóc rybołówstwu jako mateczniki dla samoodtwarzania się zasobów ichtiofauny. Wielu mówców oceniało wpływ używania różnego rodzaju sieci na bioróżnorodność morza. Prezentowano także nowe idee technicznych zastosowań narzędzi połowowych, które rybołówstwo powinno stosować jeśli chce łowić ryby, nie niszcząc morskiego dna, nie powodując przyłowu morświnów, delfinów, fok, ptaków czy chronionych i zagrożonych wyginięciem ryb.

KES

Więcej o projekcie EMPAS na stronie:
www.ices.dk/projects/empas.asp  i  http://www.habitatmare.de/