Nad Renem, w Bonn, w dniach 4-6 października 2010r. odbyło się 17 posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (AC17 ASCOBANS).

Omówiono m.in. postępy w tworzeniu planów ochrony morświnów dla dwóch rejonów: Morza Północnego oraz Bałtyku.

Trzeci podobny plan będzie prawdopodobnie przygotowywany dla zasobów morświnów żyjących w rejonie Cieśnin Duńskich.

W specjalnie przygotowanych prezentacjach zaprezentowano problem wzrastającej liczby kolizji waleni z szybkimi jednostkami pływającymi oraz postępu technologicznego w produkcji i implementacji w rybołówstwie nowego typu akustycznych odstraszaczy morświnów (tzw. pingerów) typu FUMUNDA.

http://www.fumunda.com/

Stworzono dwie ważne, szczególnie dla ochrony morświnów, grupy robocze ds. analizy przyłowu małych waleni oraz ds. podwodnego hałasu.

Kontynuowano także dyskusję nad materiałami dotyczącymi kampanii informacyjnej na temat unikania przyłowu waleni w środowisku rybaków.

Przyjęto plan informowania, edukacji i zwiększania świadomości społecznej ws. powinności wobec zapisów Porozumienia ASCOBANS, a także omówiono zakres i formy współpracy z instytucjami działającymi na polu ochrony waleni oraz zarządzania ochroną morskich zasobów przyrodniczych.

Komitet Doradczy wybrał także nowe władze. Przewodniczącym został Sami Hassani (Francja), a zastępcą – Penina Blankett (Finlanda).

Sekretariat ASCOBANS zakomunikował m.in. o podjęciu prac nad nową stroną internetową Porozumienia ASCOBANS (http://www.ascobans.org/).

[kes]