Stacja Morska została poinformowana przez panią Grażynę Bilicką o obserwacji w dniu 13 września 2009r. dwóch morświnów w miejscowości Lubiatowo. Zwierzęta płynęły wzdłuż brzegu, ok. 150 metrów od plaży pomiędzy wyjściami na plażę nr 65 i 66. Po kilku wynurzeniach morświny zniknęły z pola widzenia.

rejon obserwacji morświnów