Już po raz siódmy z inicjatywy Komitetu Doradczego ASCOBANS1, w trzecią niedzielę maja obchodzono Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów. Z tej okazji, w Gdyni, na Skwerze Kościuszki przy pomniku morświna Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy finansowym wsparciu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowała okolicznościowy punkt informacyjno – edukacyjny. Od tego roku w działania na rzecz ratowania morświnów włączyła się również Grupa Lotos.

      

Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów ma przybliżyć ludziom problemy ochrony tego gatunku, uzmysłowić krytyczny stan jego bałtyckiej populacji oraz zapoznać z niebezpieczeństwami jakie mu zagrażają.

Ważnym elementem zdarzenia była prezentacja realizowanego przez Stację Morską  projektu naukowo – edukacyjnego pod nazwą „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem” , którego trzyletnie finansowanie zabezpiecza tenże sam fundusz. Dziewięć specjalnych tablic przybliżało czytelnikom  problem z jakim muszą borykać się bałtyckie morświny i plan pomocy im w rejonie Zatoki Puckiej przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb łowiących tu rybaków.

Morświn bałtycki jest dzisiaj gatunkiem poważnie zagrożonym wyginięciem. W Bałtyku żyje ich zaledwie kilkaset sztuk. Największym niebezpieczeństwem dla tych sympatycznych ssaków jest zjawisko przyłowu czyli przypadkowego zaplątania się w sieci skrzelowe. Niestety obecne metody połowowe nie dają morświnom wielu szans na uniknięcie tych pułapek. Cienkie sieci są niewidoczne dla systemu echolokacji morświnów. Projekt realizowany na Zatoce Puckiej ma za zadanie lokalnie rozwiązać ten problem. Pomysł jest dość prosty, gdyż wykorzystuje znane i stosowane już na świecie akustyczne urządzenia odstraszające morświny (tzw. pingery) od groźnych sieci.  Jak na razie w Polsce nikt tych urządzeń jeszcze nie zastosował.  Zbudowana w ramach projektu pomiędzy Gdynią a Helem linia pingerów ma za zadanie działać jak podwodny akustyczny ekran, który ostrzegając morświny utrzyma je z dala od zatokowych łowisk, na których mogły by napotkać groźne dla nich sieci. Ponieważ pingery nie płoszą ryb rybacy nadal będą mogli spokojnie je łowić wewnątrz zatoki.

Przez cały dzień pracownicy Stacji Morskiej UG wyjaśniali idee projektu i odpowiadali na pytania przechodniów. Przy okazji rozmów o morświnach rozdawano ulotki informacyjno-edukacyjne.

Dla dzieci przygotowano rysunkowy kącik, gdzie mogły narysować sylwetkę morświna. Dla ułatwienia – bo któż dziś widział to zwierzę na żywo – dzieci spoglądały na gdyński pomnik, fotografie oraz naturalnej wielkości modele tego ssaka. Uczestnicy tego mini pleneru otrzymywali pocztówki i naklejki, a prace wyjątkowe wyróżniano nagrodami dodatkowymi przekazanymi przez Grupę Lotos – m.in. kredkami, długopisami.

Aby dowiedzieć się więcej o morświnie, jego biologii i problemach zapraszam do stałych odwiedzin strony internetowej poświęconej tylko temu gatunkowi: www.morswin.pl.

Grupa LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie

  1. ASCOBANS – Porozumienie o Ochronie Małych Waleni Bałtyku i Morza Północnego (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) www.ascobans.org