W dniach 12-13 czerwca 2007r. odbyły się kolejne, trzecie już warsztaty poświęcone tworzeniu krajowego planu ochrony morświnów na potrzeby systemu Unii Europejskiej Natura 2000. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Marynarki Wojennej, urzędów morskich, rybaków poławiających łososie, parków narodowych i krajobrazowych, pozarządowych organizacji pro-ekologicznych, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz naukowcy.

Miejsce obrad

Warsztaty prowadził i moderatorem dyskusji byli Garry Burrow z północno-irlandzkiej agencji Environment and Heritage Service oraz Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Praca w grupach (zdjęcie powyżej i poniżej)

Na spotkaniu tym omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: postępowanie ze zwierzętami złowionymi, system powiadamiania o fakcie przyłowu, zgłaszanie faktu przyłowu przez rybaków, wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających rybakom dostarczenie posiadanych na pokładzie gatunków chronionych pozyskanych w wyniku przypadkowych połowów odpowiednim placówkom naukowym  do dalszych badań, program monitoringowy z udziałem rybaków dotyczący występowania morświna i przypadkowych połowów, wykorzystanie najnowszych informacji w edukacji w celu uaktualnienia wiedzy i podniesienia świadomości społecznej.

Efekty dyskusji (zdjęcie powyżej i poniżej)

Uczestnicy warsztatów przy rzeźbie morświna
(Gdynia, Skwer Kościuszki vis a vis Akwarium Morskiego Instytutu Rybackiego).

Kolejne warsztaty zaplanowane są na wrzesień tego roku.

Tekst: Marcin Gawdzik i Krzysztof E. Skóra
Foto: Krzysztof E. Skóra

Plan a rzeczywistość

Podczas gdy w Gdyni odbywały się warsztaty dotyczące planu ochrony morświnów w ramach systemu Natura 2000 do Stacji Morskiej dotarła informacja, iż w dniu 12 czerwca 2007r. pomiędzy wejściami na plaże 36 i 37 Kuźnicy zauważono na brzegu zwłoki morświna. Zwłoki były w stanie daleko zaawansowanego rozkładu.