W niedzielę 27 maja 2007r. odbył się w Gdyni  VIII Piknik Naukowy zorganizowany w ramach  V Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W ramach tej imprezy Stacja Morska zorganizowała w sali ekspozycyjnej Instytutu Oceanografii UG przy ulicy Piłsudskiego 46 stoisko pt.  „Bałtyckie ssaki – morświn i foki”, pracownicy Stacji przekazywali wiedzę na temat biologii i ekologii 4 gatunków ssaków występujących na stałe w Morzu Bałtyckim: morświna i 3 gatunków fok (szarej, pospolitej i obrączkowanej).

Uczestnicy festiwalu mogli zapoznać się z przygotowanymi posterami informacyjnymi prezentującymi budowę anatomiczną morświna i fok, sposoby ochrony oraz historię występowania tych gatunków w naszych wodach. Prezentowano filmy ukazujące zwyczaje fok i morświnów, zagrożenia jakie czyhają na te zwierzęta oraz ośrodki badawcze zajmujące się ratowaniem i hodowlą tych zwierząt. Zorganizowano prezentację aparatury stosowanej do akustycznego monitoringu obecności morświna  w morzu oraz sposoby jej instalacji. Zaprezentowano naturalnej wielkości modele morświnów i eksponaty fok. Rozdawano liczne ulotki i udzielano odpowiedzi na pytania.

Część imprezy dotycząca morświna jest nadal eksponowana i dostępna dla zwiedzających w siedzibie Instytutu jako wystawa poświęcona temu gatunkowi pt. „BAŁTYK – DOM MORŚWINA”. Można ją oglądać do piątku 15 czerwca 2007r. w dni powszednie w godzinach 10.00-18.00. Na okres letni zostanie ona przeniesiona do Stacji Morskiej w Helu.

Tekst: Marcin Gawdzik
Foto: Monika Konkel
28.05.2007r.