W dniu 27.06.2010r. do Stacji Morskiej IO UG dotarła informacja o martwym morświnie w miejscowości Orzechowo. Stan zwłok zwierzęcia wykazywał daleko posunięty proces rozkładu. Osobnik mierzył 140 cm długości. Pobrano próbki do badań.

Stacja Morska IOUG prosi o wszelkie dane
o podobnych poczynionych obserwacjach na Bałtyku:

tel: (+48) 601-88-99-40 lub (58) 675-08-36 (czynne 24h)
e-mail: hel@ug.edu.pl

 

Martwy morświn w Orzechowie
Foto: Agnieszka Bagińska