W dniu 09.09.2012r. do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG ok. godziny 10-tej rano dotarła wiadomość o znalezieniu na plaży pomiędzy miejscowościami Dąbki – Dąbkowice zwłok morświna. Wiadomość ta pochodziła od Bosmana portu w Darłowie, który wcześniej został poinformowany o całym zdarzeniu przez turystę.

O całej sprawie zostali zawiadomieni również wolontariusze WWF, którzy oznaczyli i zabezpieczyli znalezisko oraz czuwali przy nim do czasu przyjazdu samochodu Stacji Morskiej. Stan zwłok wskazywał na zaawansowany stopień rozkładu tkanek. Ciało zostało przewiezione do helskiej placówki, gdzie zostanie poddane dalszym badaniom i analizom.

Ciało morświna wyrzucone przez morskie fale na plażę

Należy wspomnieć, że jest to pierwszy martwy morświn udokumentowany w tym roku w granicach polskiego wybrzeża.

Bałtycka populacja morświnów ma status krytyczne zagrożonej, wymagającej czynnej ochrony. Opracowano już wstępne założenia planu ochrony tego gatunku (kliknij). Każdy z nas, po przez udział w internetowej ankiecie (kliknij) może przekazywać naukowcom własne sugestie i tym samym przyczynić się do ochrony tych jedynych stale zasiedlających Morze Bałtyckie waleni.

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dziękuje za przekazane informacje i prosi o każdorazowe zgłaszanie faktu zaobserwowania żywych, bądź znalezienia martwych morświnów pod alarmowym numerem telefonu: (24h). Jeśli to możliwe prosimy również o wykonanie dokumentacji fotograficznej lub filmowej i przesłanie jej na nasz adres e-mail: hel@ug.edu.pl.

Tekst: Michał Bała
Foto: Sebastian Barszczewski