W sobotę 29.03.2008 roku w Stacji Morskiej IO UG w Helu odbyło się spotkanie grupy rybaków z naukowcami dotyczące regulacji połowowych wprowadzanych przez Unię Europejską. Dyskutowano na temat zależności pomiędzy rybołówstwem a potrzebą ochrony morświnów w kontekście oczekiwanych zmian we wspomnianych regulacjach połowowych. W spotkaniu brali udział pracownicy Stacji Morskiej, a także przedstawiciele Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Monika Konkel
31.03.2008r.