W dniu 6 lipca 2010r. Stacja Morska IO UG otrzymała zgłoszenie od pana Wojciecha Nowickiego o znalezieniu martwego morświna na brzegu w Stegnie (wejście nr 73). Zwierzę było samicą  o długości ciała 169 cm. Pobrano tkanki do badań pod kątem m.in. analiz genetycznych.

Stacja Morska IOUG prosi o wszelkie dane
o podobnych poczynionych obserwacjach na Bałtyku:

tel: (+48) 601-88-99-40 lub (58) 675-08-36 (czynne 24h)
e-mail: hel@ug.edu.pl

Martwy morświn w Stegnie