W piątek 14 września 2007r. dotarła do Stacji Morskiej informacja od pracowników MOSIR-u w Mielnie o zauważeniu na brzegu martwego morświna (Phocoena phocoena).

Po przybyciu na miejsce naszego pracownika okazało się, iż zwłoki są w stanie rozkładu.

Marcin Gawdzik
17.09.2007r.

 

Martwy morświn w Mielnie (źródło: MOSIR Mielno)