Od 20 maja 2008r. Europa corocznie obchodzi nowe święto, jest to Europejski Dzień Morza. Ma on zwrócić uwagę na ekologiczne, a także ekonomiczne znaczenie mórz i oceanów dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Bardzo często bowiem wydaje się, że korzyści płynące z położenia nad tymi zbiornikami czerpią jedynie kraje bezpośrednio z nimi graniczące. Zapomina się o tym, że morza i oceany żywią i bogacą nie tylko społeczności nadmorskie, lecz również obywateli pozostałych państw Unii.

Nie do przecenienia jest rola tych olbrzymich źródeł bogactw naturalnych: zasobów żywych jak i nieożywionych. Aby tę prawdę unaocznić i podkreślić, również Polska aktywnie włącza się w obchody Europejskiego Dnia Morza. Choć w tym roku główne uroczystości przypadające na 19 i 20 maja odbędą się w Rzymie w formie, zorganizowanej przez Komisję Europejską oraz rząd włoski, międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce morskiej, my zapraszamy do świętowania w naszym kraju. Z tej okazji bowiem w Kołobrzegu w ramach VIII Forum Morskiego odbędzie się Konferencja “Założenia i agenda polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej” – kliknij.

Również Gdańsk włącza się w obchody tego święta. W środę 20 maja br. zapraszamy nad Starą Motławę, gdzie Centralne Muzeum Morskie przygotowało dla wszystkich gości kilka  atrakcji.

Szczegółowy program obchodów EDM w Gdańsku znajdziecie Państwo tutaj.

Czy nasze, krajowe uroczystości, z dostatecznie należytą „europejską” uwagą odnoszą się do problemów ochrony bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych morza ? Ciągle chyba nie …

W helskiej Stacji Morskiej i jej Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dni morza trwają cały rok.

MK