Rok temu European Cetacean Society (ECS),  ustanowiło zasady przyznawania nagrody za działalność na rzecz ochrony ssaków morskich. Zgłoszenia kandydatów do tytułu European Cetacean Society Conservation Award mogą dotyczyć zarówno instytucji, jak i osób indywidualnych z dowolnego kraju. W tym roku, na 25-ej jubileuszowej konferencji ECS, która odbyła się w Kadyksie (Hiszpania), wyłoniono jej pierwszego laureata. Spośród 5 zgłoszonych kandydatur z całej Europy zwycięzcą ogłoszony został  Krzysztof E. Skóra, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, szef Stacji Morskiej w Helu, konsekwentnie propagujący wiedzę i badania dotyczące morskich ssaków w Bałtyku oraz działający aktywnie na rzecz ich ochrony.

European Cetacean Society jest najstarszym i największym stowarzyszeniem naukowców i organizacji działających na rzecz ochrony morskich ssaków w Europie. Podstawowym narzędziem tej aktywności są wnioski wypływające z najnowszych badań, które naukowcy realizują w terenie i w warunkach laboratoryjnych. Stowarzyszenie, pierwotnie skoncentrowane na problemach wielorybów, delfinów i morświnów, coraz bardziej rozszerza swoją aktywność także na zagadnienia dotyczące fok, uchatek i morsów.

European Cetacean Society działa od 25 lat. Co roku organizuje kilkudniową konferencję, na której prezentowane są wyniki najnowszych projektów naukowych i edukacyjnych. Konferencji towarzyszą tradycyjnie warsztaty poświęcone uaktualnieniu i podsumowaniu specjalistycznej wiedzy z określonych zagadnień. Ich rezultatem są raporty, służące administracji państw i organów konwencji chroniących zasoby mórz do wypracowania możliwie najlepszych sposobów zarządzania eksploatacją morza oraz inicjowania nowych kierunków badawczych, weryfikacji stosowanej metodyki zbierania danych, wdrażania na tym polu nowych wynalazków techniki i technologii.