W niedzielę 27 maja 2012r. odbył się w Gdyni Piknik Naukowy zorganizowany w ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Obie te imprezy propagują naukę wśród ludzi, którzy nie zawsze wiedzą, czym zajmują się instytucje o często niezrozumiale brzmiących nazwach. Jak co roku, Piknik Naukowy odbywał się na Skwerze Kościuszki w Gdyni, który odwiedzany jest przez całe rodziny, wybierające go na miejsce spacerów w słoneczne dni. W imprezie uczestniczyła również Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu z ekspozycją zatytułowaną “Badanie i wykorzystanie bałtyckiego nektonu”. Nasze stoisko stanęło w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika morświna.

Tegoroczne stoisko Stacji Morskiej było poświęcone bałtyckiemu nektonowi, czyli formacji ekologicznej związanej z tonią wodną i wodami przybrzeżnymi, które w warunkach bałtyckich tworzą przede wszystkim kręgowce, tj. morświn, trzy gatunki fok i ryby. Stoisko prezentowało materiały dotyczące trzech zagadnień.

Pierwszym z tematów był morświn – biologia, zagrożenia i ochrona gatunku. Przedstawiliśmy informacje dotyczące tego skrajnie zagrożonego wyginięciem na Bałtyku gatunku walenia oraz prowadzonych przez naszą placówkę badań jemu poświęconych. Goście stoiska mieli możliwość obejrzenia posterów informacyjnych dotyczących m.in. biologii tego gatunku oraz współrealizowanego obecnie przez Stację Morską międzynarodowego projektu badawczego SAMBAH. Zaprezentowaliśmy aparaturę do nasłuchu hydroakustycznego, urządzenia odstraszające morświny od sieci rybackich oraz interaktywny model morświna, który pozwala zapoznać się z działaniem systemu echolokacji tego walenia.

Drugim zagadnieniem prezentowanym na stoisku były gatunki fok żyjących w Bałtyku i projekt restytucji foki szarej na południowym Bałtyku. Odwiedzający stoisko mogli uzyskać informacje na temat gatunków bałtyckich fok, zagrożeń występujących w morzu, obejrzeć model transmitera używanego do badań wędrówek fok, uzyskać informacje na temat prawidłowego postępowania w przypadku zauważenia foki na plaży. Przedstawiliśmy ponadto informacje na temat działalności fokarium Stacji Morskiej, działania związane z obserwacją fok na polskim wybrzeżu ze szczególnym uwzględnieniem ujścia Wisły.

Trzecie zagadnienie prezentowane na naszym stoisku dotyczyło szerokiej grupy zwierząt, mianowicie bałtyckich ryb. Zaprezentowaliśmy m.in. projekt znakowania ryb, realizowany w ramach krajowego projektu zarybiania Bałtyku. Goście stoiska uzyskali informacje na temat idei znakowania ryb, gatunków objętych tym działaniem i sposobów zbierania danych. Zaprezentowaliśmy ponadto aktualne problemy bałtyckiego rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Ponadto zwiedzający mogli obejrzeć eksponaty z kolekcji ryb bałtyckich Stacji Morskiej. To wszystko wzbogacone było szerokim wachlarzem stosownych folderów i ulotek edukacyjno – informacyjnych.

Oprac. Marcin Gawdzik
Foto: Paweł Bloch