W dniach od 22 do 24 marca 2010 roku w Stralsundzie, na bałtyckim wybrzeżu Niemiec, odbędzie się 24. Konferencja European Cetacean Society – stowarzyszenia zajmującego się badaniem i ochroną ssaków morskich w wodach europejskich.

Organizatorami konferencji są Niemieckie Muzeum Oceanograficzne (GOM) we współpracy z Centrum Badań i Technologii (FTZ) Uniwersytetu w Kiel, Centrum Badań Ssaków Morskich Uniwersytetu w Rostocku, Uniwersytet w Poczdamie, Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Patronem tej 24. już konferencji  Stowarzyszenia ECS została Pani Kanclerz Niemiec dr Angela Merkel. Temat tegorocznej konferencji to „Populacje ssaków morskich: wyzwania ochronne w najbliższej dekadzie”.

Za logo organizatorzy konferencji obrali sylwetkę morświna na tle architektury miasta. Morświn jest jedynym waleniem na stałe zamieszkującym wody Bałtyku.

Konferencje ECS gromadzą co roku kilkuset naukowców i studentów, którzy przedstawiają najnowsze wyniki swoich projektów badawczych, edukacyjnych i ochronnych. Podczas konferencji można wysłuchać kilkudziesięciu referatów oraz gościć na  sesjach posterowych. Trzydniową konferencję poprzedzają i kończą warsztaty tematyczne, na które przeznaczone są dwa dni.

Stacja Morska IOUG w Helu od wielu lat prowadzi szereg projektów badawczych i edukacyjnych, mających na celu poznanie populacji ssaków morskich w Bałtyku oraz propagację wiedzy na ich temat. Mamy nadzieję, iż tegoroczna konferencja dostarczy  wiele nowych pomysłów oraz rozwiązań na rzecz skuteczniejszej ochrony zagrożonych populacji morskich ssaków.