W dniu 19.05.2013, czyli tradycyjnie w trzecią niedzielę maja obchodzono Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów. Z tejże okazji Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała stoisko edukacyjno – informacyjne, zlokalizowane na Skwerze Kościuszki w Gdyni, obok pomnika morświna. Organizacja imprezy plenerowej wraz z kampanią informacyjną na temat bałtyckich morświnów to jeden z elementów realizacji założeń Konwencji Bońskiej i wynikającego z niej porozumienia ASCOBANS (o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno – wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Północnego).

Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy na temat tych najbardziej tajemniczych i niestety mało znanych w polskim społeczeństwie ssaków zamieszkujących Morze Bałtyckie. Na wystawie zaprezentowano sprzęt używany w badaniach nad morświnami na całym świecie: m.in. detektory akustyczne typu POD. Nie zabrakło również urządzeń stosowanej do czynnej ochrony tych zwierząt, jak różnego rodzaju pingery oraz przyjazne dla ssaków morskich narzędzia połowowe: klatki dorszowe.

Goście stoiska mogli zapoznać się z zasadami działania biosonaru waleni i systemu echolokacji podwodnej używanej przez te ssaki do orientacji, komunikacji i zdobywania pożywienia. Zaznaczono również, że wprawdzie morświn jest stałym mieszkańcem naszego morza, ale od czasu do czasu akwen ten odwiedzają także inne gatunki waleni. W nawiązaniu do wydarzeń sprzed kilku lat, na stoisku znalazły się piękne interaktywne tablice z podwodnymi wizerunkami humbaka, delfina zwyczajnego i morświna. Do każdej z nich przymocowany był specjalny dyktafon z nagranymi autentycznymi odgłosami tych zwierząt. Zainteresowani mogli po naciśnięciu przycisku usłyszeć dźwięk wydawany przez każdy z wyszczególnionych gatunków waleni.


Stoisko Stacji Morskiej w dniu Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów

Ponadto zaprezentowano postery dotyczące projektu SAMBAH, którego wyniki mogą mieć fundamentalne znaczenie dla działań ochronnych na rzecz morswinów w Bałtyku. Pracownicy Stacji Morskiej odpowiadali na wszystkie pytania odwiedzających, a pomimo kapryśnej i zmiennej aury stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na miejscu była też możliwość pobrania darmowych materiałów edukacyjno –informacyjnych. Na najmłodszych czekały drobne upominki w postaci baloników, tematycznych kolorowanek oraz książeczek ,,Mały atlas bałtyckich ssaków”

Mamy nadzieje że impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morswinów, przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności społecznej za los tych zwierząt, stanowiących stały i ważny element naszego morza. Obecnie los bałtyckich morświnów spoczywa w rękach społeczeństwa, a zwłaszcza polityków reprezentujących interesy ogółu oraz użytkowników morza. Każdy głos na rzecz ochrony tych zwierząt jest niezwykle ważny dla ich przyszłej egzystencji. Nie bądźmy więc obojętni na los ginących bałtyckich waleni.

Stacja Morska dziękuje instytucjom, które wspomogły organizację Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów: Urzędowi Miasta Gdynia, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz sponsorowi Grupie LOTOS S.A.

Tekst: Michał Bała
Foto: Paweł Bloch
Obejrzyj galerię zdjęć: