Owocuje badawcza aktywność Polski na polu poszukiwań nowych danych z zakresu biologii i ekologii bałtyckich ssaków oraz informacyjne i szkoleniowe działania realizowane w ramach Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju  “BALTDER” jakie prowadzi Stacja Morska UG w Helu. Wynikająca z badań podstawowych wiedza powoli przekładana jest na praktykę – na wdrażane poprzez administracyjne zalecenia różne formy czynnej ochrony  zagrożonych gatunków. Płaszczyzną ujednolicania standardów tej ochrony są, służące również wymianie doświadczeń międzynarodowe spotkania ekspertów. Kolejne właśnie jest przygotowywane …

XI posiedzenie Komitetu Doradczego Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Bałtyki i Morza Północnego (ASCOBANS) odbędzie się pod koniec kwietnia 2004. Na miejsce obrad po raz wtóry wybrano Polskę. Przedstawiciele bońskiego Sekretariatu ASCOBANS/UNEP w dniach 20-22 listopada wizytowali Hel w celu wytypowania miejsca na planowane na kwiecień spotkania.

Dyskusję międzynarodowych ekspertów, będących przedstawicielami rządów Państw Stron Porozumienia ASCOBANS i Konwencji Bońskiej, w sprawach dotyczących ochrony środowiska, rybołówstwa i gospodarki morskiej zdominuje zapewne wdrożenie planu odtworzenia i ochrony morświnów w Bałtyku oraz przygotowanie podobnego przedsięwzięcia dla populacji z Morza Północnego i Cieśnin Duńskich.

Krzysztof E. Skóra