Tegoroczny, jubileuszowy – dziesiąty Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna odbył się 20 maja, tradycyjnie na Skwerze Kościuszki w Gdyni obok pomnika morświna. Pracownicy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, przygotowali z tej okazji stanowisko informacyjno-edukacyjne, które przede wszystkim miało zwrócić uwagę osób wizytujących, na problem zagrożeń i sposobów ochrony morświnów w naszej części Bałtyku.

Morświn jest jedynym przedstawicielem waleni występującym w Morzu Bałtyckim. Należy on do bałtyckiej populacji, która obecnie uznana została za krytycznie zagrożona, dlatego też tego typu impreza ma za zadanie popularyzację wiedzy na temat tego jakże rzadkiego gatunku.

Dla najmłodszych gości zostało przygotowane specjalne stanowisko, gdzie czekały na pokolorowanie ilustracje z morświnem i bałtyckimi rybami. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymywały balon wypełniony helem z napisem „Ratujmy bałtyckie morświny” oraz balony z logo programu Life+, w ramach którego finansowane są projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Najlepsze prace nagradzane były upominkami z logo NATURA 2000 i Life+, które tego roku obchodzą 20 lecie istnienia. Dla dzieci, wiele atrakcji przygotowało także stoisko Grupy LOTOS S.A., które wspiera kampanie na rzecz ochrony morświnów w Morzu Bałtyckim.

Stoisko Stacji Morskiej w dniu
Międzynarodowego Dnia Bałtyckiego Morświna.
Foto: Paweł Bloch

Dla pozostałych gości przygotowano wiele ciekawych broszur informujących o morświnie, sposobach jego ochrony czy zagrożeniach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki projektu SAMBAH, przy którego realizacji bierze udział Stacja Morska w Helu. W tym celu na stoisku zaprezentowano POD (porpoise detector), czyli detektor obecności morświnów, nagrywający dźwięki emitowane pod wodą. Każda osoba mogła z bliska zobaczyć jak zbudowane jest to urządzenie i uzyskać odpowiedź na nurtujące je pytania. Zaprezentowano również tzw. pingery czyli akustyczne urządzenia odstraszające. Można było obejrzeć różne modele tych urządzeń oraz usłyszeć za pomocą testera pingerów dźwięki, które emituje. Wśród wielu eksponatów można było także znaleźć nowego rodzaju narzędzie połowu tzw. klatkę dorszową, która jest bezpieczna dla ssaków morskich i likwiduje problem przyłowu w sieci rybackie oraz model morświna, generujący pod wpływem ruchu słyszalne dla ludzkiego ucha dźwięki imitujące kliki wydawane przez morświny.

Tego dnia promowaliśmy również obszary chronione NATURA 2000
i związane z nim fundusz LIFE +.
Foto: Paweł Bloch

Ogromne zainteresowanie naszym stoiskiem oraz tematem morświnów w Morzu Bałtyckim dają nadzieję, że coraz większa grupa osób będzie zaznajomiona z tematem ochrony i problemami dotykającymi te zwierzęta w naszym morzu.

Tekst: Wojciech Górski
Foto: Paweł Bloch

Obejrzyj galerię zdjęć: