W dniu 15 grudnia 2011r. w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się już trzeci, otwarty dla publiczności, wykład Johna Conlona, niezwykle doświadczonego przyrodnika, pracującego obecnie dla Dolphin Fleet w Provincetown (Massachusetts, USA). John prowadzi badania nad występowaniem finwali w rezerwacie Stellwagen Bank niedaleko Bostonu.

W tym roku bohaterami wykładu poprowadzonego przez Johna Conlona była bałtycka populacja morświna, oraz jej niedalecy krewni, zamieszkujący wody Zatoki Kalifornijskiej, morświny vaquita. Słuchacze, których większość stanowili studenci Uniwersytetu Gdańskiego, mieli okazję zdobyć wiedzę dotyczącą między innymi morfologii, liczebności i statusu ochronnego tych zagrożonych wyginięciem zwierząt.

Prowadzący dużą uwagę poświęcił negatywnemu wpływowi działalności człowieka, która doprowadziła do krytycznie niskiej liczebności vaquity w Zatoce Kalifornijskiej. Zaskakująco, mimo różnic geograficznych i socjologicznych między krajami, w których wodach bytują te dwie populacje morświnów, problemy je dotykające są jednakowe, a ich głównym źródłem jest działalność człowieka skutkująca nadmiernym przyłowem. John zwrócił również uwagę na fakt, iż losy morświna vaquita, obecnie uznawanego za pierwszego na liście ssaków morskich, mogących całkowicie wyginąć, może podzielić bałtycka populacja morświna. Aby nie dopuścić do takiego stanu rzeczy wymagane jest kompleksowe podejście do problemu, uwzględniające prowadzenie badań naukowych, ale i rozwiązujące kwestie socjologiczne i ekonomiczne związane z tym zagadnieniem.

Zarówno w trakcie wykładu jak i po jego zakończeniu słuchacze mieli okazję zadawać prowadzącemu pytania, a także dyskutować na nurtujące ich tematy dotyczące ochrony i badań nad morskimi ssakami. Miłym akcentem zamykającym sesję wykładową było wręczenie Johnowi Conlon’owi kalendarza na rok 2012 z podobizną jednego z bohaterów wykładu – bałtyckiego morświna.

Tekst i zdjęcia: Monika Kosecka