Przypadkowe połowy waleni w rybołówstwie: sprawozdanie z wdrażania określonych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 oraz z oceny naukowej wpływu stosowania sieci skrzelowych, sieci trójściennych i sieci oplatających na walenie w Morzu Bałtyckim, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005 – kliknij.

Uwaga! Przedstawiony tekst jest oryginalnym komunikatem Komisji w języku polskim. Zawiera on szereg uchybień w tłumaczeniu. Zalecamy posługiwaniem się tekstem komunikatu w języku angielskim – kliknij.