Z inicjatywy Starosty Puckiego 16 lutego 2011 roku odbyła się konferencja na temat „Ochrona walorów przyrodniczych Zatoki Puckiej”. Jej celem było ustalenie sposobów ochrony przyrody w Zatoce Puckiej z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju turystycznego i gospodarczego tego rejonu.

W prezentacji pt „Rybołówstwo a ochrona przyrody w Zatoce Puckiej” (MIR), słuchacze zaznajomili się z badaniami i problemami związanymi z ochroną ptaków, fok szarych oraz morświnów w Zatoce Puckiej. Omówiono w niej m.in. strukturę rejestrowanych wyładunków złowionych ryb, skalę wykorzystywania różnych narzędzi połowowych, rozmieszczenie raportów o przyłowie morświnów, ich zaobserwowaniu i znalezieniu martwych na brzegu. Zaprezentowano także mapę ryzyka przyłowu tego gatunku w Polskich Obszarach Morskich oraz część metod jego ochrony.

Obserwacje, przyłów oraz miejsca znalezienia martwych na brzegu morświnów w polskiej strefie Bałtyku raportowane Stacji Morskiej IOUG w latach 1990-2008. Legenda: punkty czarne – obserwacja żywych morświnów, punkty czerwone – przyłów, punkty żółte – martwe wyrzucone na brzeg.

Prócz samorządowców z terenu Powiatu Puckiego w konferencji wzięli udział jedynie pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego i Urzędu Morskiego w Gdyni, przedstawiciele Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, a także wybrani przedstawiciele środowisk rybackich.

——————————————————————————————————

Ostatni raport o znalezieniu martwego morświna na polskim brzegu miał miejsce właśnie na terenie Starostwa Puckiego, lecz poza akwenem Zatoki Puckiej, 10 grudnia 2010 roku w Karwi.


Dane: Pawliczka I. 2009. w „Czynna ochrona fok i morświnów w Polsce”. w: B.Bobek,  J.Mikoś, R.Wasilewski (red.) Gospodarka łowiecka i ochrona dzikich zwierząt na Pomorzu Gdańskim. Polskie Towarzystwo Leśne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Gdańsk 2009; 241-26