European Ceatcean Society (ECS) jest stowarzyszeniem, które powstało 20 lat temu z inicjatywy 80 zachodnioeuropejskich  naukowców z 10 krajów, zajmujących się badaniem waleni – wówczas głównie delfinów i wielorybów. Ówcześni twórcy ECS postanowili swoje profesjonalne umiejętności i część czasu oddać na rzecz integracji środowiska badaczy i wymiany wiedzy dotyczącej biologii i ekologii ssaków morskich w obliczu grożących im antropogenicznych zagrożeń. Katalizatorem podjęcia dzieła była konstatacja o nieproporcjonalnie znikomej wiedzy o stanie zasobów europejskich morświnów w stosunku do potrzeb ochronnych oraz zarządzania użytkowaniem przestrzenią morza oraz jego naturalnymi walorami.  Uznali także za ważne rozpowszechnianie wśród społeczeństwa informacji o celu ochrony morskich ssaków. Oba te cele zapisano w statucie stowarzyszenia.

 

To pierwotne logo ECS w 1994 roku zostało zastąpione wizerunkiem orki:

W nazwie stowarzyszenia  są wymienione walenie jako obiekt działań i zainteresowania, lecz od kilku już lat działalność jego członków sięga także problemów innych ssaków – głównie fok. Widać to szczególnie w tematach wykładów prezentowanych na corocznych konferencjach, które będąc największym tego typu spotkaniem w Europie stały się flagowym produktem jego działalności.

Na zwoływane wiosną posiedzenia przyjeżdżają uczeni i studenci z całego świata. Stowarzyszenie mimo, że europejskie z nazwy („urodziło się” pod taka nazwą) zrzesza ludzi także spoza naszego kontynentu. Taki wymiar mają też jego konferencje, na których prezentowane są rezultaty badań nad morskimi ssakami z całego świata – od Antarktyki po Arktykę i wzdłuż wszystkich równoleżników naszego globu.

Nową inicjatywą, którą ECS rozwija jest dyskusja o poziomie i zakresie zasad etycznych w relacji do prowadzonych na morskich ssakach eksperymentów badawczych – na wolności i ośrodkach doświadczalnych.

Składka członkowska w ECS wynosi  39 lub 77  EURO  (rocznie) w zależności od tego czy członkiem jest osoba czy instytucja. Aktualnie do stowarzyszenia należy ponad 500 osób z 27 krajów Europy i 9 spoza tego kontynentu.

Warto dodać, że pierwszym reprezentantem naszego kraju we władzach  ECS została obecna Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 20 Konferencji ECS w Gdyni – Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej UG w Helu, która już drugą kadencję jest członkiem jego Zarządu.

ECS posiada (od 1992r.) własną stronę internetową, na którą serdecznie zapraszamy:
http://www.broekemaweb.nl/ecs/