Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF, czyli międzynarodowa akcja, znana przede wszystkim z symbolicznego gaszenia świateł, w tym roku potrwa cały marzec. W Polsce, po raz pierwszy, zostanie zadedykowana ochronie morświna, jedynego stale występującego w Bałtyku gatunku walenia. Dlatego tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Godzina dla morświna. Bądź moim głosem. Pomóż.”. Morświn, pod opieką wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, odwiedzi ponad 20 polskich miast.

Wraz ze swoimi opiekunami będzie zachęcać do zabrania głosu w sprawie jego ochrony. Przypomni mieszkańcom Polski, którzy wciąż nie znają dobrze tego gatunku, o swoim istnieniu. Ambasadorem akcji jest znany polski aktor, Marcin Dorociński, natomiast partnerem kampanii, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, która od lat prowadzi badania nad bałtyckimi morświnami.

Morświn jest jedynym gatunkiem waleni stale występującym w Morzu Bałtyckim i jednym z najmniejszych ich przedstawicieli – wyjaśnia Katarzyna Pietrasik z WWF Polska.  – Populacja tego bałtyckiego krewniaka delfina została oszacowana na około 450 osobników. Bez szybkiego podjęcia działań na rzecz ich ochrony, przyszłość morświnów w Bałtyku jest zagrożona. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała bałtycką populację za krytycznie zagrożoną wyginięciem. Niestety morświny nadal giną. Co roku Błękitny Patrol WWF odnajduje martwe zwierzęta wyrzucone na brzeg. Jeśli chcemy ocalić morświny w Bałtyku, Polska musi jak najszybciej przyjąć program ochrony tego gatunku. Mijają właśnie dwa lata od przekazania do resortu środowiska gotowego dokumentu do resortu środowiska. Program niestety do dziś nie doczekał się akceptacji polskich władz.

Jednym z największych zagrożeń dla morświna jest przyłów, czyli przypadkowe zaplątanie w sieci rybackie. Oprócz przyłowu, bardzo niebezpieczne dla przetrwania gatunku są również zakłócenia akustyczne, płoszące zwierzęta z ich siedlisk. Wzrost natężenia transportu morskiego, detonacje na morskich poligonach i rozwój agresywnej turystyki motorowodnej, to kolejne czynniki, które mają negatywny wpływ na przetrwanie morświna. Ssak ten jest też narażony na szkodliwe oddziaływanie toksycznych substancji, które trafiają do Bałtyku.

Sytuacja morświna w Bałtyku jest na tyle dramatyczna, że morświn został „zmuszony” do tego, aby symbolicznie przenieść się na ląd i prosić o wsparcie – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – Przez cały marzec, wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF, razem z morświnem, będą podróżować po Polsce, zbierając nie tylko podpisy pod apelem, ale też informując polskie społeczeństwo o istnieniu tego niezwykłego ssaka. W ten sposób Polacy dowiedzą się, jak każdy z nas może pomóc krewniakom delfina z Bałtyku.

Podróż morświna po Polsce odbywa się pod hasłem „Godzina dla morświna. Bądź moim głosem. Pomóż.” w ramach inicjatywy Godzina dla Ziemi WWF. Do tej pory przebieg organizowanej od 2007 roku akcji kojarzył się przede wszystkim z symbolicznym gaszeniem świateł. W konkretnym dniu w marcu setki milionów ludzi na całym świecie wyłączało światła na jedną godzinę, w geście troski o środowisko naturalne. Po 8 latach Godzina dla Ziemi WWF przybiera nowy wymiar i staje się okazją do rozwiązywania konkretnych problemów ekologicznych, a w Polsce będzie to pomoc dla morświna.

Bałtyk zaczyna się w domu każdego z nas, a 99% terytorium Polski leży w jego zlewisku – dodaje Średziński. – Dlatego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za los Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców, w tym krytycznie zagrożonego wyginięciem w naszym morzu morświna. Przez cały miesiąc możemy faktycznie pomóc tym ssakom. Wystarczy złożyć podpis pod apelem na stronie godzinadlaziemi.pl oraz podzielić się informacją o naszej akcji i morświnie z innymi.

21 miast Polski na trasie morświna i finał 28 marca w Gdyni

Morświn w towarzystwie wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF odwiedzi w sumie 22 miasta w Polsce, będą to: Rzeszów (3.02), Kraków (4.02.), Katowice (5.02), Opole (6.02), Wrocław (7.02), Kielce (9.02), Lublin (10.02), Łódź (11.02), Warszawa (12.02), Zielona Góra (13.02), Poznań (14.02), Gorzów Wielkopolski (15.02), Bydgoszcz (16.02), Toruń (17.02), Białystok (19.02), Olsztyn (20.02), Sopot (22.02), Elbląg (23.02), Szczecin (25.02), Słupsk (26.02). Ostatnim miastem na trasie morświna będzie Gdynia, gdzie morświn dotrze 28 marca. To właśnie w Gdyni odbędzie się finał Godziny dla Ziemi WWF, kiedy to morświn symbolicznie wróci do Bałtyku.

Więcej szczegółów dotyczących akcji dostępne na stronach:

http://www.godzinadlaziemi.pl/ i www.facebook.com/WWFpl

Więcej informacji:

Paweł Średziński, WWF Polska, e-mail: psredzinski@wwf.pl, tel.: +48 604 631 633