W dniu 25 lutego 2011r. w Urzędzie Miasta Helu odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Kazimierza Plocke i jego merytorycznego zespołu z helskimi rybakami i władzami miasta. Spotkanie było wielowątkowe. Przedstawiono doświadczenia Polski z wdrażania programu operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Pan Minister przedstawił cele jakie stawia sobie nasz kraj w trakcje polskiej prezydencji Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji było również wykorzystanie kwot połowowych w roku 2010 oraz podział kwot na rok 2011.

W dyskusji ustosunkował się także do szans zmian Rozporządzenia WE 812/2004, mówiąc, że na razie trudno znaleźć jest w Unii Europejskiej partnerów do dyskusji na temat zapisów tego dokumentu, ale może to być elementem naszej aktywności  w ramach polskiej prezydencji. Dowiedzieliśmy się także, że resort rybołówstwa nie ma budżetowych pieniędzy na dodatkowe pingery dla jednostek łowiących w kw. 24 ICES (Zatoka Pomorska), nie ma też na razie szans na zakup odpowiedniego testera dla tych urządzeń.

Wizyta w Helu była jednym z cyklu spotkań Pana Ministra z polskimi rybakami. Na kolejne miejsca wymiany poglądów wybrano Jastarnię, Ustkę, Darłowo, Kołobrzeg, Krynicę Morską i Władysławowo.