27 lipca br. w na plaży na wysokości miejscowości Wisełka (obszar Wolińskiego Parku Narodowego) znaleziono szczątki morświna. Zwłoki były w stanie bardzo zaawansowanego rozkładu i częściowej dekompozycji – brakowało głowy. Długość tuszy wynosiła okoł0 90 cm, zaś jej waga ok 15 kg.  Zwierze było samcem. Znalezisko zostało zabezpieczone przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska i pracowników WPN.

szczatki_morswina_wiselka_01

Jest to już piąty martwy osobnik odnotowany w 2017 roku na polskim wybrzeżu w ciągu ostatnich 2 miesięcy (czerwiec – lipiec). Taka sama ilość martwych morświnów została zaraportowana w roku minionym, jednak w znacznie dłuższym przedziale czasu niż obecnie. Wszystkie znalezione w tym roku ciała morświnów były w stanie dość zaawansowanego rozkładu.

szczatki_morswina_wiselka_02

Miejsca i daty znalezienia morświnów w bieżącym roku zostały zilustrowane na mapce poniżej.

szczatki_morswina_wiselka_03
Miejsca i daty znalezienia morświnów do końca lipca 2017r. Kolorem granatowym oznaczono miejsce znalezienia ostatniego osobnika

Pomimo zatwierdzenia krajowego ,,Programu ochrony morświna” w 2015r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w praktyce nie wprowadza się żadnych działań ochronnych na obszarze Polskich Obszarów Morskich. Zachęcamy do lektury dokumentu pn. ,,LIFE – poprojektowy plan ochrony”, który to jest syntezą nowych informacji i zaleceń ochronnych skonstruowanych w oparciu o doświadczenia i wyniki projektu SAMBAH.

Michał Bała
04.08.2017 r.