Naukowcy i studenci zainteresowani losem ssaków morskich mieli możliwość wzięcia udziału w XXIV już dorocznej konferencji pod auspicjami European Cetacean Society, stowarzyszenia zajmującego się badaniami i ochroną ssaków morskich w wodach europejskich, która odbyła się w dn. 22-24.03.2010r. w niemieckim Stralsundzie. Gospodarzem tegorocznego ECS było Niemieckie Muzeum Oceanograficzne, zaś część warsztatów miała miejsce także w przepięknym Oceaneum. Temat przewodni konferencji brzmiał: „Marine mammals populations: Challenges for conservation in the next decade” (Populacje ssaków morskich: wyzwania ochronne w najbliższej dekadzie).

W XXIV konferencji ECS w Stralsundzie udział wzięło
ponad czterysta osób (Foto: Monika Selin)

Trzydniowa konferencja poprzedzona była kilkoma warsztatami, dotyczącymi między innymi morfologii ssaków morskich, problemu przyłowu czy akustycznych urządzeń stosowanych w projektach ochrony fok i waleni.

Jednym ze współorganizatorów tegorocznej konferencji była także Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, dlatego też jej pracownicy oraz polscy wolontariusze – studenci pomagali przy organizacji i przebiegu obrad plenarnych oraz poszczególnych warsztatów.

Pracownicy Stacji Morskiej oraz inni wolontariusze pomagali
m.in. przy rejestracji uczestników konferencji
(Foto: Krzysztof E. Skóra)

Do Stralsundu przyjechało ponad czterystu naukowców i studentów, a charakter wystąpień podczas części konferencyjnej wyraźnie wskazywał na rosnące z roku na rok zainteresowanie hydroakustyką, jako wciąż rozwijającą się dyscypliną nauki, mogącą posłużyć badaniom ssaków morskich. Wiele wystąpień dotyczyło także fizjologii poszczególnych gatunków tych zwierząt. Warto dodać, że częstym motywem pojawiającym się w trakcie obrad była postać vaquity, morświna kalifornijskiego (Phocoena sinus) skrajnie zagrożonego wyginięciem endemicznego gatunku walenia, zamieszkującego płytkie wody przybrzeżne północnej części Zatoki Kalifornijskiej oraz znajdujących się w niemal identycznej sytuacji zasobów bałtyckich morświnów (Phocoena phocoena).

Jednakże tegoroczna konferencja ECS dedykowana była także fokom, sporo uwagi poświęcono między innymi fizjologii widzenia u tych wodno-lądowych ssaków. Wyniki przeprowadzanych doświadczeń przedstawiano zarówno w ramach warsztatów dotyczących morfologii waleni i fok, jak i podczas części oficjalnej konferencji. Przygotowali je pracownicy jednego z najmłodszych europejskich fokariów – Centrum Badań Ssaków Morskich Uniwersytetu w Rostocku.

Pracownicy Stacji Morskiej wzięli udział w obu sesjach posterowych, gdzie zaprezentowali dwa plakaty dotyczące: wpływu rybołówstwa na stan populacji morświnów w Zatoce Puckiej (An analysis of fishery in the Puck Bay, southern Baltic/Poland from the perspective of reducing the bycatch of Harbour Porpoises – Analiza rybołówstwa na Zatoce Puckiej z perspektywy redukcji przyłowu morświnów) oraz roli edukacji w ochronie tychże bałtyckich waleni (Information and education tools in the protection of the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena, in Poland  – Informacja i edukacja jako narzędzia ochrony morświna w Polsce).

Pracownicy Stacji Morskiej brali udział także w spotkaniu dotyczącym zastosowania POD’ów, czyli akustycznych wykrywaczy morświnów, zaś na warsztatach SAMBAH podjęto decyzję o wyborze typu urządzeń do akustycznych badań w tym projekcie. Zostały nimi C-POD’y, stosowane dotychczas przez pracowników naszej placówki w lokalnych działaniach na rzecz ochrony bałtyckich morświnów na obszarze Zatoki Puckiej. Podczas głównej części konferencji mieliśmy także okazję zaprezentować, w jaki sposób staramy się docierać z wiedzą na temat biologii, ekologii, zagrożeń i sposobów ochrony bałtyckich ssaków do naszego społeczeństwa, a zwłaszcza do sektora rybołówstwa.

Mówiliśmy także o tym, jak ważna jest edukacja społeczeństwa
w zakresie szeroko pojętej problematyki bałtyckich morświnów
(Foto: Monika Selin)

Polska aktywność w zakresie badań ssaków morskich przejawia się obecnie w realizacji 3 dużych projektów:

Tekst: Monika Selin
Foto: Monika Selin, Klaudyna Sergot, Krzysztof E. Skóra
Hel, 30.03.2010r.

Obejrzyj galerię zdjęć z ECS w Stralsundzie
(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć obraz):