W ramach realizowanego przez Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, a finansowanego przez NFOŚiGW  projektu czynnej ochrony morświnów, rozpoczęliśmy bezpłatną dystrybucję „Przysmaku morświna”. Jest to specjalna konserwa rybna zawierająca delikatesowe szproty w oleju. Ryby te, będące przysmakiem morświnów, złowiono metodą bezpieczną dla tych małych waleni. Dlatego też ich opakowania zostały oznakowane przy użyciu specjalnego eko-znaku, przedstawiającego morświna w błękitnym sercu. Akcja ta nawiązuje do znakowania konserw zawierających tuńczyki złowione metodą nie stanowiącą zagrożenia dla delfinów. Poprzez zastosowanie takiego oznakowania podejmujemy próbę promowania na rynku pro-przyrodniczej identyfikowalności produktu.

Puszki te, rozdawane na targach i festiwalach, podczas których zaznajamiamy społeczeństwo z projektem czynnej ochrony morświnów, zawierają również element edukacyjny. Na wewnętrznej stronie opakowania znajduje się bowiem informacja na temat projektu, w ramach którego konserwa została wyprodukowana, a także dane o biologii morświnów i problemie przyłowu, czyli przypadkowego, niestety najczęściej ze skutkiem śmiertelnym, zaplątywania się tych ssaków w sieci skrzelowe.

Konserwa „Przysmak morświna” jest drugą z planowanej przez Stację Morską serii „ekologicznych” puszek. Pierwszym tego typu produktem była konserwa „Smaczna babka” zawierająca babkę byczą, której promocję zainaugurowaliśmy podczas ubiegłorocznego V Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

A oto jak tę puszkę opisano w Magazynie Przemysłu Rybnego:

Oryginał informacji zamieszczonej w Magazynie Przemysłu Rybnego
nr 1 (61) Styczeń – Luty 2008

Monika Konkel

Projekt „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena) przed przyłowem” finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.