Stare i bezużyteczne sieci rybackie, jeśli pływają w wodzie lub porzucone leżą na plaży, stanowią zagrożenie dla wielu gatunków ryb, ptaków i ssaków, w tym także i człowieka. To bardzo niebezpieczny rodzaj zaśmiecania morza.

Rybacy często mają poważny problem z utylizacją narzędzi połowowych. Mogą je wyrzucać do pojemników na nieczystości stałe, ale czasami je po prostu gubią.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, chcąc zmniejszyć skalę zagrożeń, jakie bezpańskie sieci powodują w środowisku morskim, Stacja Morska IOUG w Helu wydzieliła na swym terenie specjalny plac dla składowania tych narzędzi połowowych, które rybakom nie są już potrzebne. Można na nim pozostawiać także i te sieci oraz liny, których fragmenty coraz częściej znajdujemy na morskim brzegu.

Zwracamy się zatem z apelem do wszystkich, aby niezdatne do użytku narzędzia połowowe lub ich fragmenty przynosili na nasze sieciowe śmietnisko, które mieści się w Helu przy ul. Portowej (dojazd ulicą Lipową).

Kontakt pod numerem telefonu: 58 6750 836 lub 601 88 99 40

Tekst: Monika Selin
Foto: Klaudyna Sergot

Składowisko starych sieci na terenie przyszłej Błękitnej Wioski w Helu