W dniach 22-23 października 2013 r w Turku w Finlandii odbyło się kolejne spotkanie realizatorów projektu SAMBAH.

 

Było to ważne spotkanie, podsumowujące terenową część projektu, która zakończyła się tego lata. Obecnie wszystkie dane hydroakustyczne oraz dane im towarzyszące znajdują się już u koordynatora projektu w Szwecji, lada dzień rozpocznie się ich analiza.

Ważnym elementem spotkania była również dyskusja nad analizą statystyczną wyników oraz omówienie zakończonych już badań naukowych, które pomogą przy określeniu prawdopodobieństwa detekcji morświna w różnych warunkach środowiskowych (temperatura wody, sezonowa stratyfikacja wód Bałtyku).

Kolejne spotkanie realizatorów projektu SAMBAH będzie mieć miejsce, tradycyjnie już, podczas konferencji European Cetacean Society, która w kwietniu 2014 odbędzie się w Liege w Belgii.

Grupowe zdjęcie realizatorów projektu SAMBAH obecnych na
spotkaniu w Turku

Monika Kosecka