W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia części badawczej projektu SAMBAH zaplanowanej na styczeń 2011 roku,  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wraz z pozostałymi  realizatorami projektu – Stacją Morską IO UG w Helu i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddziałem Morskim w Gdyni – zorganizował 14 października 2010 roku w budynku Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni spotkanie informacyjne dla przedstawicieli administracji morskiej, użytkowników morza oraz pracowników instytucji związanych z ochroną przyrody.

Patrz: Harmonogram i tytuły prezentacji

Przedstawienie projektu zostało poprzedzone prezentacjami dotyczącymi statusu prawnego morświna w Polsce oraz określającymi zobowiązania monitoringowe przyrody ze szczególnym uwzględnieniem gatunku morświna. Zainteresowane strony zapoznano z celami projektu, metodami badawczymi oraz harmonogramem zadań, realizowanych w ramach SAMBAH. Na spotkanie przybył prof. Mats Amundin, koordynator projektu z Parku Dzikiej Przyrody Kolmarden w Szwecji, który przedstawił działania SAMBAH w skali międzynarodowej.

Przedstawiciele użytkowników morza obecni na spotkaniu  wyrazili akceptację dla projektu oraz chęć współpracy, niezbędnej dla jego realizacji. Podczas dyskusji usłyszeliśmy rady oraz opinie stron zainteresowanych na temat dobrej komunikacji podczas  implementacji projektu. W razie potrzeby i chęci stron zainteresowanych realizatorzy gotowi są do  kolejnych spotkań, gdyż ogólnodostępna informacja oraz  współpraca z użytkownikami morza jest kluczem do udanej realizacji projektu SAMBAH.

Tekst: Monika Kosecka
Foto: Jerzy Abramowicz, Marcin Gawdzik

Obejrzyj fotogalerię ze spotkania

O projekcie SAMBAH informowaliśmy już wcześniej:

Bałtyckie morświny będą podsłuchiwane. Wystartowała SAMBAH