W dniach 21 i 22 lutego 2012 roku na wyspie Sobieszewskiej odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. interakcji morskich ssaków z rybołówstwem w ramach tworzonych planów ochrony foki szarej i morświna. Na sali obecni byli rybacy oraz organizacje pozarządowe, naukowcy, przedstawiciele samorządu oraz administracji państwowej reprezentowanej przez delegatów z resortu środowiska i rolnictwa.Pierwszą część spotkania poświecono dyskusji nad wzajemnym oddziaływaniu rybołówstwa i fok tzn. wspólnego korzystania z zasobów ryb na łowiskach, zniszczeń w sprzęcie połowowym, zaplątywaniu się fok w sieciach. Rybacy poławiający na obszarze Zatoki Gdańskiej, wyrażali obawy o zyski z połowów umniejszane według nich drapieżnictwem fok szarych. Zaprezentowali zdjęcia uszkodzonych ryb i sieci. Dyskutanci zastanawiali się nad wprowadzeniem możliwych zmian technik połowowych na bardziej bezpieczne dla rybackiego połowu i fok oraz nad ewentualnymi rekompensatami finansowymi za straty i sposobami ich wiarygodnej dokumentacji.

Drugą część spotkania poświecono oddziaływaniu rybołówstwa na morświny i sposobów jego ochrony na rybołówstwo. Dla rybaków bardziej istotnym problemem niż nadmierna śmiertelność tych zwierząt w sieciach skrzelowych był zakaz połowu pławnicami, które w 2004 roku Komisja Europejska uznała za poważne zagrożenie dla życia tych waleni w Bałtyku. Podjęto również temat ochronnego obszaru na wodach Zatoki Puckiej, z rejonu której w ciągu ostatnich 25 lat zebrano najwięcej raportów o śmiertelności morświnów w wyniku stosowanych tu sieciach skrzelowych. Rybacy oraz przedstawiciele Morskiego Instytutu Rybackiego wyrażali wątpliwości co do wyboru tego obszaru jako miejsca ochrony gatunku licząc, że inne badania wskażą inny.

Więcej o planach ochrony i zrelacjonowanym spotkaniu tu: http://baltyk.mediatorzy.pl

Foto. Arch.Mediatorzy.pl

Obejrzyj galerię zdjęć:
rybacy_foki_morswiny_1b rybacy_foki_morswiny_2b rybacy_foki_morswiny_3b rybacy_foki_morswiny_4b rybacy_foki_morswiny_5b rybacy_foki_morswiny_6b rybacy_foki_morswiny_7b rybacy_foki_morswiny_8b rybacy_foki_morswiny_9b rybacy_foki_morswiny1_b rybacy_foki_morswiny11b rybacy_foki_morswiny12b