Stacja Morska IO UG w Helu rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena) przed przyłowem” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyłów to przypadkowe zaplątywanie się morświnów w sieci rybackie, które w większości przypadków kończy się dla tych zwierząt śmiercią. Niestety, jest to współcześnie największe zagrożenie dla morświnów i tylko wprowadzenie skutecznych działań eliminujących przyłów może dać natychmiastowe efekty ochronne. Należy więc zrobić coś, by z jednej strony skutecznie ochronić bałtyckie zasoby tego gatunku, a z drugiej nie zakazywać rybakom używania ich narzędzi połowowych. Naprzeciw temu problemowi wyszła Stacja Morska w Helu i to właśnie wspomniany projekt jest sposobem pogodzenia interesów rybaków i ochrony morświnów w Bałtyku.

Na konsultacjach w Gdyni obecni byli również naukowcy, przedstawiciele
organów samorządowych i zainteresowanych projektem instytucji.
Foto: Marcin Gawdzik

W celu zaznajomienia wszystkich zainteresowanych stron z założeniami, przebiegiem i spodziewanymi rezultatami projektu w dniu 28 marca 2008 roku w sali wystawowej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni zorganizowano specjalne spotkanie. Pojawili się na nim głównie rybacy z zachodniego brzegu Zatoki Puckiej (z portów w Rewie, Mechelinkach, Gdyni Oksywiu), a także przedstawiciele Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Ponadto w spotkaniu wzięli udział delegaci z Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słowińskiego Parku Narodowego, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i realizatorzy projektu, czyli kierownictwo oraz pracownicy Stacji Morskiej w Helu.

Uczestnicy spotkania zadawali pytania, które miały rozwiać
wszelkie ich wątpliwości. Foto: Monika Konkel

Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko – Unia pan Radosław Gawlik jako osoba neutralna, nie będąca realizatorem projektu ani też nie reprezentująca żadnej ze stron obecnych na konsultacjach w Gdyni. Założenia projektu, jego efekty oraz sposób ich osiągnięcia przedstawił kierownik SMIOUG prof. Krzysztof E. Skóra, zaś na zadawane przez zainteresowane strony pytania odpowiadali również pracownicy Stacji Morskiej – Iwona Kuklik i Radomił Koza.

W piątkowym spotkaniu udział wzięli rybacy z zachodniego
brzegu Zatoki Puckiej. Foto: Monika Konkel

Rybacy obecni na piątkowym spotkaniu opowiadali o swoich dotychczasowych doświadczeniach i spotkaniach z morświnami, ale także zadawali pytania, by dobrze zrozumieć cele i sposób realizacji projektu oraz rozwiać wszelkie nurtujące ich wątpliwości. Pytano między innymi o skutki projektu dla sektora rybołówstwa oraz jednostek pływających na Zatoce Puckiej, jak również o konsekwencje zastosowania przewidzianych projektem wykrywaczy obecności morświnów oraz pingerów – narzędzi odstraszających te zwierzęta dźwiękiem.

W efekcie uzgodniono, że odbędą się kolejne spotkania o podobnym charakterze, należy bowiem dotrzeć do jak największej liczby rybaków i wyjaśnić im potrzebę, cel i sposób realizacji tego przedsięwzięcia oraz oczekiwany jego efekt.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu czynnej ochrony morświnów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stacji Morskiej w Helu w dziale Morświn, a także w nowym serwisie internetowym www.morswin.pl, który sukcesywnie będziemy uzupełniać i rozbudowywać.

Monika Konkel
29.03.2008r.