PKN ORLEN przyłączył się do akcji ratowania morświnów. Każdy kto tankuje na stacjach tego koncernu może oddać swoje punkty za zatankowane paliwo na rzecz projektu ratowania tych ginących zwierząt. Depozytariuszem zebranych środków finansowych będzie Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Posłużą one dalszemu rozwijaniu badań i akcji edukacyjnej dedykowanej ochronie bałtyckiej populacji tych  ssaków.

Krzysztof E. Skóra

Foto. Plakat ORLENU