W dniu 29 marca 2008 roku w godzinach porannych do Stacji Morskiej w Helu dotarł oczekiwany transport 1300 skrzynek na ryby. Zostały one zakupione w ramach realizowanego przez tę placówkę projektu czynnej ochrony morświnów przed przyłowem, czyli przypadkowym zaplątywaniem się ich w sieci rybackie. Zgodnie z założeniami projektu skrzynki te przeznaczone są dla rybaków, którzy będą łowić ryby w Zatoce Puckiej w trakcie trwania tego projektu. Szczegóły dotyczące dystrybucji tychże skrzynek zostaną opracowane po konsultacjach z rybakami.

Projekt „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena) przed przyłowem” finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: Monika Konkel
Foto: Krzysztof E. Skóra