W dniach 7-8 marca 2012 r. w Sobieszewie odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej “Zakłócenia, hałas, zanieczyszczenia”, powołanej w ramach projektu “Opracowanie i konsultacja projektów krajowych programów ochrony foki szarej i morświna”.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządów, administracji państwowej, rybacy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy. Podczas dwudniowego spotkania dyskutowano o źródłach hałasu, zakłóceń i zanieczyszczeń w środowisku morskim, na które narażone są foki i morświny, oraz wpływie jaki czynniki te wywierają na zwierzęta. Szukano jednocześnie metod, mogących zmniejszyć negatywny wpływ hałasu i zakłóceń na morskie ssaki. Jednym z pomysłów było stworzenie bezpiecznych dla fok miejsc odpoczynku na polskim wybrzeżu. Rejony te, o ustabilizowanej obecności fok mogą stać się szansą na rozwój bardzo popularnej w innych krajach eko-turystyki.

Ustalono również, że tematyka zanieczyszczeń środowiska morskiego mających bezpośredni wpływ na kondycję i stan zdrowia obu gatunków zostanie szerzej rozpatrzona na spotkaniu grupy roboczej zajmującej się badaniami naukowymi i monitoringiem.

Tekst: Monika Kosecka
Foto: mediatorzy.pl

Więcej informacji na temat spotkania można znaleźć na stronie http://baltyk.mediatorzy.pl