Ruszył wielki program badawczy Unii Europejskiej  – SCANS II (Small Cetaceans in the European Atlantic and North Sea). Jego celem jest określenie liczebności i rozmieszczenia małych waleni w europejskiej części Atlantyku, stworzenie i przetestowanie metody monitoringu populacji tych zwierząt oraz doskonalenie systemu zapobiegającego śmierci małych waleni w rybackich sieciach.  Ekipy naukowe na pokładach statków  i samolotów zwiadowczych  poszukują, liczą i badają rozmieszczenie morświnów,  delfinów i wali karłowatych.

Ekipa naukowa wraz z załogą w porcie w Helu

Na wodach polskiej części Bałtyku ekspedycję badawczą zrealizuje  Stacja   Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jej będzie liczenie i  badanie rozmieszczenia morświnów przy zastosowaniu nasłuchu hydroakustycznego i obserwacji powierzchni wody. Rejs odbędzie się  na pokładzie statku badawczego Uniwersytetu Gdańskiego Oceanograf-2. Ekipa naukowa, w składzie: Iwona Kuklik (kierownik ekspedycji), Radomił Koza,  Rűdiger Strempel , Krzysztof E. Skóra oraz Danuta Wiśniewska będzie przez najbliższe dwa tygodnie (19-30 lipca 2005r) za pomocą hydrofonów nasłuchiwać odgłosów tych ssaków w wodzie oraz wypatrywać ich obecności na powierzchni morza.

W trakcie postojów w portach polskiego wybrzeża nasi naukowcy będą udzielać zainteresowanym osobom wszelkich informacji na temat stanu bałtyckiej populacji morświnów, metod ich ochrony i sposobów prowadzenia terenowych badań tego gatunku na morzu. Przebieg wyprawy będzie relacjonowany na naszej stronie internetowej:

Bieżące informacje