Citizen Science Alliance we współpracy z Scientific American, otworzyło nowy społecznościowy projekt naukowy na platformie Zooniverse.org:  The Whale Song Project, czyli Śpiew wielorybów http://whale.fm/ albo http://whale.fm/?lang=pl.Celem projektu jest segregacja akustycznej bazy danych dźwięków wydawanych przez ssaki morskie; orki i grindwale, a jego adresatami są internauci interesujący się ssakami morskimi, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Po przeczytaniu krótkiego samouczka każdy może pomóc naukowcom lepiej zrozumieć zachowania tych zwierząt.

 

Dzięki polskim partnerom Citizen Science Alliance, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i portalowi Astronomia.pl, projekt dostępny jest także w języku polskim. W tłumaczeniu strony brała również udział Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.Do dziś niewiele wiadomo na temat sposobu w jaki porozumiewają się orki i grindwale, analiza i segregacja zebranych nagrań może pomóc w rozwikłaniu tej zagadki i lepszego poznania procesów komunikacji i wokalizacji. W tym celu naukowcy chcą podzielić nagrania, zebrane w czasie długotrwałych kampanii „podsłuchiwania” tych zwierząt w ich naturalnym środowisku, na kategorie według podobieństwa dźwięków. Klasyfikacja pomoże w ocenie bogactwa repertuaru sygnałów jakie wydają orki i grindwale, oraz w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie kiedy i dlaczego wydawane są poszczególne odgłosy.

Analizowane dane zebrano podczas prowadzenia badań behawioralnych, gdzie obserwowane były reakcje zwierząt na podwodny hałas o różnorakim pochodzeniu, którego głównym źródłem jest działalność człowieka. Stąd w większości nagrań oprócz dźwięków wydawanych przez orki i grindwale można usłyszeć na przykład hałas, który generowany jest podczas prowadzenia odwiertów czy pracy echosond statków.

W przypadku niewielkiego zespołu badawczego, duża ilość zgromadzonych danych znacznie utrudnia analizę i segregację. W projekcie Whale Song Project każdy może pomóc naukowcom ocenić, na ile zarejestrowane dźwięki są do siebie podobne.

Ochotnicy odsłuchują nagrania i wybierają spośród losowo wytypowanej puli dźwięków ten, który ich zdaniem jest najbardziej zbliżony do zaprezentowanego wzorca. Duża liczba potencjalnych ochotników zmniejsza ryzyko błędów podczas segragacji dźwięków, jest także znakomitym sposobem na poszerzenie wiedzy ogólnej dotyczącej waleni. Internauci mogą nie tylko zapoznać się z nagraniami prezentującymi dźwięki wydawane przez orki i grindwale, ale także dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów i zachowań tych zwierząt.

Tekst: Monika Kosecka, Jan Pomierny, Lech Mankiewicz