W dniu 13 marca 2009r. podpisany został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dokument ratyfikujący „Konwencję o regulacji wielorybnictwa”. Przesłany tydzień później, zostanie on zdeponowany w Stanach Zjednoczonych.

To historyczne wydarzenie. Polska, po ponad 70 latach powraca do rodziny krajów, które chcą wziąć odpowiedzialność za stan zasobów wielorybów, ale też delfinów i morświnów na naszym globie. Z uwagi na regionalne problemy z ochroną tych ostatnich w Bałtyku, nasz kraj z pewnością szczególnie aktywny będzie na forum tzw. komitetu ds. małych waleni.

Należy podkreślić, że urzędnicy Ministerstwa Środowiska pod kierownictwem profesora Macieja Nowickiego, który nie raz publicznie deklarował rychłe podpisanie tej konwencji  szybko i dobrze przygotowali komplet niezbędnych do ratyfikacji dokumentów oraz sprawnie uruchomili i monitorowali procedurę międzyresortowych konsultacji, finalizując cały proces przedłożeniem go Panu Prezydentowi do podpisu.

KES
24.03.2009r.

Humbak na wodach Zatoki Gdańskiej (30.03.2006r.).
Foto: Krzysztof E. Skóra